Tag Archives: การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างทำระบบ E-Learning Platform Open Online Course

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมย 65

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค. 2565