Tag Archives: ครุภัณฑ์ - Page 6

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีควบคุมสมองกลฝังตัวอัจฉริยะพร้อมโปรแกรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เทคโนโลยีควบคุมสมองกลฝังตัวอัจฉริยะพร้อมโปรแกรม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศ

ร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง

ร่าง  TOR

ราคากลาง

ร่าง TOR ชุดครุภัณฑ์เทคโนโลยีควบคุมสมองกลฝังตัวอัจฉริยะพร้อมโปรแกรม 1 ชุด

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเว็บโฮสติ้งนักศึกษา จำนวน 1 ระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบเว็บโฮสติ้งนักศึกษา  จำนวน 1 ระบบ

ประกาศ

ราคากลาง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสื่อการเรียนการสอน จำนวน 25 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ “ครุภัณฑ์ชุดสื่อการเรียนการสอน” จำนวน 25 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศ

Page 6 of 18« First...45678...Last »