Tag Archives: คลื่นวิทยุ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาระบบการระบุหนังสือด้วยคลื่นวิทยุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาตามโครงการพัฒนาระบบการระบุหนังสือด้วยคลื่นวิทยุ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์