Tag Archives: ชนะการเสนอราคา

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน ๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าแขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา