Tag Archives: ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฝึกอบรมโครงการสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์บริการส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมา