Tag Archives: ประกาศสอบราคา - Page 10

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อรองรับการเคลื่อนย้าย Data Center

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อรองรับการเคลื่อนย้าย Data Center  รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 4 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ   รายละเอียดดังนี้

เอกสารประกาศสอบราคา

 

Page 10 of 10« First...678910