Tag Archives: ประกาศสอบราคา - Page 2

ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณระดับ 10 กิกกะบิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณระดับ 10 กิกกะบิต 1 ชุดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ราคากลาง

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจสอบสภาพเส้นใยแก้วนำแสง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจสอบสภาพเส้ยใยแก้วนำแสง 1 ชุดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ราคากลาง

ประกาศสอบราคา

สอบราคาซื้อระบบปฏิบัติการแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เสมือน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อระบบปฏิบัติการแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เสมือน

ราคากลาง

ประกาศสอบราคา

 

คัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา         ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกาศสอบราคากลางจ้างตรวจโรค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์สอบราคาจ้างตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่         ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประกาศสอบราคา

Page 2 of 1012345...10...Last »