Tag Archives: ประกาศสอบราคา - Page 3

สอบราคาจ้างตามโครงการระบบโทรศัพท์ชนิดรวมศูนย์ผ่านตู้สาขา(ส่วนต่อขยาย)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการระบบโทรศัพท์ชนิดรวมศูนย์ผ่านตู้สาขา(ส่วนต่อขยาย) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

 

ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 240 เครื่อง

ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 240 เครื่อง

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์การศึกษาเทเวศร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พื้นที่การศึกษาเทเวศร์         (ส่วนที่ ๑) ๑ รายการ ของสำนักอธิการบดี (ครั้งที่ ๒)

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

 

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พื้นที่การศึกษาเทเวศร์

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ปรับปรุงศูนย์พื้นที่การศึกษาเทเวศร์ (ส่วนที่ 1) 1 รายการ โดยงานสอบราคาจ้างดังกล่าวจะใช้สัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 16 ที่นั่ง           จำนวน 1 คัน จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Page 3 of 1012345...10...Last »