Tag Archives: ประกาศสอบราคา - Page 4

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ คือ

1. ม้านั่งสนามสีขาว ขนาด 1.24 ม. จำนวน 7 โต๊ะ

2. โต๊ะอ่านหนังสือ ความยาว 2.5 ม. จำนวน 8 ตัว

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถตู้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถตู้ จำนวน ๙๑ คัน (๑ คัน มี ๑๕ที่นั่ง) เพื่อใช้รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จำนวน ๑,๓๖๕ คน ในโครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑ “พระนครเกมส์”

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
จำนวน 3 รายการ คือ
1. เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น 2 หัวก๊อกแบบต่อท่อประปาพร้อมเครื่องกรองน้ำจำนวน 3 เครื่อง
2. เครื่องทำน้ำเย็น 3 หัวก๊อกแบบต่อท่อประปาพร้อมเครื่องกรองน้ำจำนวน 14 เครื่อง
3. ตู้น้ำแบบมือกดเท้าเหยียบ จำนวน 5 เครื่อง

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
รายการ ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องกลอัตโนมัติ(CNC) เพื่อการเรียนการสอนและอุตสาหกรรม ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดการเรียนรู้ในกระบวนการของระบบยานยนต์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
รายการ ชุดการเรียนรู้ในกระบวนการของระบบยานยนต์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

ประกาศประกวดราคา

Page 4 of 10« First...23456...10...Last »