Tag Archives: ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

จ้างต้นเเบบผลิตภัณฑ์พร้อมจัดแฟชั่นโชว์ จำนวน ๑ งาน

ราคากลาง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฟอกย้อมและอัดรีดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฟอกย้อมและอัดรีดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์