Tag Archives: มทร.พระนคร - Page 10

ร่าง TOR ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาองค์กร อุปกรณ์ปฏิบัติงานในระดับเว็บโฮสติ้ง

ร่าง TOR และ ราคากลางครุภัณฑ์โครงการพัฒนาองค์กร  อุปกรณ์ปฏิบัติงานในระดับเว็บโฮสติ้ง จำนวน 1 ระบบ  ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่าง TOR 

ราคากลาง

ประกวดราคาตามโครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการเรียนการสอน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาตามโครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการเรียนการสอนผ่าน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551

ประกาศประกวดราคา

ประกาศสอบราคาเก้าอี้อเนกประสงค์ แบบมีตะขอเกี่ยว จำนวน 500 ตัว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์  แบบมีตะขอแบบเกี่ยว  จำนวน 500 ตัว

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU ชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาด 48,000 BTU  ชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  ประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

ประกาศสอบราคา

Page 10 of 30« First...89101112...2030...Last »