Tag Archives: มทร.พระนคร - Page 4

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเว็บโฮสติ้งนักศึกษา จำนวน 1 ระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบเว็บโฮสติ้งนักศึกษา  จำนวน 1 ระบบ

ประกาศ

ราคากลาง

ราคากลางจ้างโครงการจ้างทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

ราคากลาง จ้างทำถุงกระดาษขนาดเล็ก  และถุงกระดาษขนาดใหญ่ โครงการจ้างทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์  มทร.พระนคร  กิจกรรมที่ 2 การจัดทำสื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยลัย

ราคากลาง

ยกเลิกการประกวดราคาห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์และห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยคณะบริหาธุรกิจได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดครุภัณฑ์รายการห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์  และห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP จำนวน 2 รายนั้น ได้พิจารณาแล้ว ขอปรับปรุงรายละเอียดครุภัณฑ์รายการดังกล่าว  เพื่อประโยชน์สูงสุดของราชการ

ประกาศ ” ยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ “

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสื่อการเรียนการสอน จำนวน 25 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ “ครุภัณฑ์ชุดสื่อการเรียนการสอน” จำนวน 25 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฟอกย้อมและอัดรีดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฟอกย้อมและอัดรีดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

Page 4 of 30« First...23456...102030...Last »