Tag Archives: ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์และระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ระบบ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อตามโครงการลิขสิทธิ์ซอฟแวร์และระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง