Tag Archives: สถิติ

โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ และโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ จำนวน ๑ รายการ ของคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา