Tag Archives: สอบจ้าง

สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ 8 ปี  คลินิกเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศสอบราคา