Tag Archives: สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม (ห้องเครื่องจักรกลอัตโนมัติพื้นฐาน) ประกอบด้วย 1. UpGrade  pc -mill จำนวน 15 เครื่อง  2.UpGrade pc-turn จำนวน 15 เครื่อง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศ