Tag Archives: สื่อประกาศสื่อประชาสัมพันธ์

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอดิจิตอล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอดิจิตอล จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสอบราคา