Tag Archives: อิเล็กทรอนิกส์ - Page 7

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง ของคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง 90 ปี 1 หลัง ของคณะบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคา

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ป้ายไฟวิ่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ ( e-library) ครุภัณฑ์ป้ายไฟวิ่ง

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 รายการ ประกอบด้วย
1. ครุภัณฑ์ห้องประชุม 1
2. ครุภัณฑ์ห้องประชุม 3

ประกาศ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องธรรมนูญสุวิทย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องธรรมนูญสุวิทย์ อาคาร 2 ชั้น 2 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ คณะบริหารธุรกิจ

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์”ชุดทดลองสำหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายการดังนี้

– ชุดทดลองสำหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ จำนวน 1 ชุด

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียดครุภัณฑ์ประกอบการจัดซื้อ

 

Page 7 of 13« First...56789...Last »