ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1 คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1  จำนวน 1 รายการ ของคณะศิลปศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

Leave a Comment