ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2556 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารประกวดราคาจ้าง

รายละเอียดและเงื่อนไข

Leave a Comment