ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด  ประจำปีงบประมาณ 2556  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศ

Leave a Comment