ร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR) รายละเอียดและคุณลักษณะ โครงการพัฒนาระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data center ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่าง TOR

 1. บริษัท สยามไตร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการประกาศร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น บริษัทได้พิจารณาร่าง TOR ของท่านแล้ว มีความสงสัยในรายละเอียดบางประการดังนี้คือ
  1. ระยะเวลาการรับประกันไม่ทราบว่าเป็นเวลาเท่าไหร่
  2. การดำเนินติดตั้งระบบนี้จะต้องมีการอบรมการใช้งานหรือไม่

  บริษัท จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  ขอแสดงความนับถือ
  นาย จิรันธนิน ดวงคำดี
  บริษัท สยามไตร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  81/239 หมู่ 11 ถ.รามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
  โทร. 081-8549285

Leave a Comment