รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้อง Lecture Theater และห้องเอนกประสงค์

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์  ประกอบห้อง Lecture  Theater จำนวน 1 ชุด  และครุภัณฑ์ห้องเอนกประสงค์ ขนาด 300 ที่นั่งจำนวน 1 ชุด  ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

Leave a Comment