สอบราคาจ้างตกแต่งพื้นที่และบูธจัดแสดง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาตกแต่งพื้นที่และบูธจัดแสดง  ตามโครงการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการนานาชาติ   ครั้งที่ 5

ประกาศ

Leave a Comment