ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  ประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

ประกาศสอบราคา

Leave a Comment