ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบ Active Directory(AD)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบ Active Directory (AD) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศมหาวิทยาลัย

 

Leave a Comment