ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU ชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU ชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง พร้อมติดตั้ง  จำนวน 2  ชุด

ประกาศสอบราคา

Leave a Comment