สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  ประจำงบประมาณ 2557 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ร่าง TOR สัญญารักษาความปลอดภัย

ราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย

Leave a Comment