ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  ประจำปีงบประมาณ  2557  ให้กับคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศ

Leave a Comment