ร่าง TOR ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาองค์กร อุปกรณ์ปฏิบัติงานในระดับเว็บโฮสติ้ง

ร่าง TOR และ ราคากลางครุภัณฑ์โครงการพัฒนาองค์กร  อุปกรณ์ปฏิบัติงานในระดับเว็บโฮสติ้ง จำนวน 1 ระบบ  ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่าง TOR 

ราคากลาง

Leave a Comment