สอบราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 4 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย

  1. เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับติดตั้งบนตู้ Rack ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 KVA จำนวน 2 ชุด
  2. อุปกรณ์เชื่อมต่อไร้สาย แบบจุด-ต่อ-จุด แบบติดตั้งภายนอกอาคาร ความเร็วสูง 1,400 Mbps จำนวน 4 ชุด
  3. ด็อทเมตริกซ์ พรินเตอร์ 24 เข็มพิมพ์ แคร่สั้น จำนวน 10 เครื่อง
  4. คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 15 ชุด

ประกาศ

ราคากลาง

Leave a Comment