สอบราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสมัครงาน จำนวน 3400 ใบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสมัครงาน  โครงการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศสอบราคาและราคากลาง

 

Leave a Comment