ประกาศสอบราคาจ้างทำคู่มือปัจฉินิเทศนักศึกษา จำนวน 3,400 เล่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำคู่มือปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  โครงการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Leave a Comment