ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 16 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 16 ที่นั่ง จำนวน 2  คัน ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประกาศประกวดราคา

 

Leave a Comment