ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 16 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 16 ที่นั่ง จำนวน 2  คัน ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประกาศประกวดราคา

 

  1. It is one of the most sought after tourist destinations.

    This Buddhist nation in south-East Asia lies at a central position. If you love helping out others in need and extend a caring hand of assistance to those who need it most, you are probably
    the perfect candidate to join a volunteer program.

Leave a Comment