สอบราคาจ้างทำเวที ผลงานนิทรรศการ และตกแต่งสถานที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำเวทีผลงานนิทรรศการ  และตกแต่งสถานที่  โครงการการประชุมวิชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5

ประกาศ

Leave a Comment