ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ควบคุมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ควบคุมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด  ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศประกวดราคา

 

Leave a Comment