ประกาศสอบราคาจ้างตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตรวจโรค และเอกซเรย์นักศึกาษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศประกวดราคา

 

Leave a Comment