ประกาศสอบราคาระบบประชุมทางไกล (Teleconference)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบประชุมทางไกล (Teleconference) เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 2 มทร.พระนคร จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Leave a Comment