สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบตัดต่อสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบตัดต่อสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Leave a Comment