ประกาศสอบราคาจ้างแผ่นพับประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วยแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษาไทย จำนวน 9,000 ฉบับ และ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาาษาอังกฤษ  จำนวน 1,000 ฉบับ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

 

Leave a Comment