ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ระบบผลิตสื่อการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย (Mobile Learning) จำนวน 1 ระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตสื่อการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย (Mobile Learning) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Leave a Comment