ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตสื่อวีดิทัศน์และภาพนิ่ง 1 ระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตสื่อวีดิทัศน์และภาพนิ่ง 1 ระบบ จากเงินประมาณประจำปี 2558

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Leave a Comment