ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์ 1 รายการของสำนักงานอธิการบดี

ประกาศ

ราคากลาง

 

Leave a Comment