ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลเพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม จำนวน 3 เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลเพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม จำนวน 3 เครื่อง

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

Leave a Comment