ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง  ปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 2 )

ประกวดราคา

ราคากลาง

Leave a Comment