ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ คือ

1. ม้านั่งสนามสีขาว ขนาด 1.24 ม. จำนวน 7 โต๊ะ

2. โต๊ะอ่านหนังสือ ความยาว 2.5 ม. จำนวน 8 ตัว

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Leave a Comment