ประกาศสอบราคาราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 16 ที่นั่ง           จำนวน 1 คัน จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Leave a Comment