ประกาศสอบราคาาซื้อครุภัณฑ์ กล้องวงจรปิดชนิด IT Camera Full HD

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ กล้องวงจรปิดชนิด IT Camera Full HD พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ชุด จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Leave a Comment