ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถตู้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถตู้ จำนวน ๙๑ คัน (๑ คัน มี ๑๕ที่นั่ง) เพื่อใช้รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จำนวน ๑,๓๖๕ คน ในโครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑ “พระนครเกมส์”

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Leave a Comment