ประกาศสอบราคาจ้างทำสูจิบัตร จำนวน 500 เล่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำสูจิบัตร 500  เล่ม เพื่อใช้ในโครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31″พระนครเกมส์”

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Leave a Comment